אתיקה ושרות

הקוד האתי ואמנת השרות של הרב נרדי גרין

חלק א' – מחויבות לתכנים יהודיים חילוניים-הומניסטיים
1. אני מתחייב לטקסים ברוח ערכי היהדות החילונית-הומניסטית.
2.אני מתחייב שלא לפסול אדם על רקע העדפתו המינית, או, שיוכו האתני/תרבותי/דתי, ולערוך טקסי חיים יהודיים-חילוניים לפונים/ות שהם בני/ות אותו המין, בני דת, לאום או תרבות אחרת.
3. אפעיל פרשנות מרחיבה בנוגע לשאלת "מי הוא יהודי" ואקבל הגדרות של גיור סוציולוגי ללא מחיויבות דתית כלשהיא.
4. אני מתחייב שלא להתחזות לרב אורתודוכסי, או רב/ה דתי/ת מזרם יהודי אחר בטקסי נישואין בפרט ובטקסים בכלל ומתחייב לפעול בטקסים על פי העיקרון החילוני-הומניסטי האומר: "אנו מאמינים במה שאנו עושים ואנו עושים מה שאנו מאמינים בו".
5. אני מתחייב לערך השוויון בין המינים בטקסים.
6. אני מתחייב לשתף פעולה עם עורך/ת טקסים בן/ת תרבות/דת/אמונה אחרת ביצירת טקס שהוא בין-דתי אן בין תרבותי interfaith, intercultural, intermarriage.
7. אני מתחייב להבהיר לפונים/ות לטקס כי למעמד הטקסי אין תקפות חוקית ומטרתו היא חברתית, משפחתית ותרבותית.
8. אני מתחייב לפעול מתוך מסירות, מקצועיות, יושר, הגינות ואחריות ציבורית, למען קידומה של תרבות טקסי חיים יהודית חופשית בישראל.
ב' – אחריותי כלפי הפונים לטקס
1. מטרת ההתקשרות ביני לבין הפונים/ות אלי היא יצירת טקס המתאים לרוחם ולהשקפתם של הפונים.
2. הטקס לא ישמש במה לקידום אינטרסים אישיים, ארגוניים, פוליטיים ואחרים שלא על דעת הפונים לטקס.
3. אני מתחייב לא להרחיב את המנדט שלי לתחומים מקצועיים אחרים, כמו ייעוץ פסיכולוגי, משפחתי, זוגי, רפואי, משפטי וכדומה, שלא על דעתם של הפונים/ות לטקס. כל דיון בנושאים כאלה יסויג תוך הפנייה לאיש המקצוע המתאים.
4. הנאמר והנעשה בטקס יהיה ידוע לפונים/ות לטקס לפני הטקס ותתקבל הסכמתם המלאה לכך.
5. העלות הכוללת תהיה ידועה מראש. לא תהיה דרישה להוצאות לא מתוכננות או תשר.
6. אני מתחייב לתת את השרות המקצועי על הצד הטוב ביותר לפונים/ות אלי לעריכת טקס חיים, בצורה היעילה, והאמינה ביותר. בהתאם למה שהתחייבתי אליו, ובהתאם לרוח של אתר טקסים. הדבר יכלול: הגעה בזמן (לפחות 45 דקות לפני תחילת טקס החופה), אי עריכת שני טקסים באותו מועד, לבוש נאות, אדיבות, אחריות, זמינות, עמידה בלוח זמנים, חיוביות, ענווה, מסירות, קבלה ואהבה.
7. אפעל בנושאי כספים בהתאם להוראות כל דין. מנהל פנקסי חשבונות, מדווח על הכנסות כחוק ומוציא על כל סכום שמתקבל קבלה כדין.
8. אני מתחייב לסודיות המידע האישי של הפונים אליו. כל שימוש במידע אחר ייעשה בהסכמת הפונים בלבד.
ג' – עלות ומה היא כוללת
1. סכום העלות הבסיסית משתנה ומתעדכן מעת לעת. העלות מתפרסמת בדף שלי באתר טקסים ותלויה במרחק הנסיעה אל הטקס.
2. העלות כוללת: מע"מ, נסיעה לטקס, פגישות מקדימות, כתובה מעוצבת, עריכה כתיבה והנחייה של הטקס.
3. העלות אינה כוללת: נסיעות לפגישות מקדימות שנערכות במיוחד, כתובה בעיצוב מיוחד, ושירותים אחרים.
ראו גם את הקוד האתי של איגוד הרבנים ההומניסטיים האמריקאי

ליצירת קשר 052-4738983 או שילחו מייל באמצעות הטופס למטה