יום רביעי, 21 במרץ 2007

הלובי החילוני בכנסת מפגש שני

כמו שהבטחתי הנה דיווח על המפגש השני של הלובי החילוני בכנסת, הפעם בנושאי חינוך (לא השתתפתי במפגש) אבל הנה עיקר הדברים כפי שסוכמו על ידי העוזרת הפרלמנטרית של יוסי ביילין:

פתחה פרופ' עליזה שנהר בהרצאה קצרה על המצב העגום של יישום דו"ח שנהר בדבר תגבור לימודי יהדות לבתי הספר הממלכתיים. אחריה הציג מאיר יפה, מנכ"ל עמותת פנים להתחדשות יהודית בישראל, מצגת מפורטת על מצב תקצוב החינוך היהודי החילוני במשרד החינוך. עיקרי הדברים הם כי מעט מאוד תקציבים מוקדשים לחינוך יהודי בבתי הספר הממלכתיים, ולא עוד אלא שרוב רובם של הכספים המיועדים לכך, מגיעים בסופו של דבר לבתי ספר דתיים. בדיון שהתפתח עלו כמה נושאים ורעיונות לפעולה בפורום הח"כים ובמסגרות אחרות, ביניהם: 
הפעלת לחץ כבד על משרד החינוך – בועדת הכספים ובמסגרות אחרות - לקידום יישום דו"ח שנהר, ותקצוב חינוך יהודי חילוני.
תיקון תקנות המייעדות תקציב לחינוך יהודי חילוני.

הבטחת עצמאות הזרם הממלכתי ע"י הקמת מועצה פדגוגית לחינוך הממלכתי.
חשיבות נושא הכשרת המורים.
הקמת בתי ספר על-אזוריים עם תגבור יהדות חילונית (בדומה לבתי ספר לטבע, אמנויות וכיו"ב).
שינוי הרכב המנגנון הבירוקרטי במשרד החינוך.
חשיבות קולה של האליטה האקדמית בנושא.
קול קורא של הארגונים שמשתתפים בשדולה (ואחרים) להדגשת החשיבות והדחיפות שבנושא החינוך החילוני.

השדולה תקיים בהקדם מפגש עם שרת החינוך ועם יו"ר ועדת החינוך של הכנסת לדיון בנושאים הללו. ועדת החינוך של השדולה תכין את המפגש, כולל הנושאים לדיון והצעות קונקרטיות ליישום ע"י שרת החינוך.

מלבד הפגישה עם שרת החינוך, ועדת החינוך תכין תכנית פעולה לשדולת הח"כים, כולל הצעות להפעלת לחץ בועדות הכנסת, הכנת תקנות לתקצוב חינוך יהודי חילוני, ותעסוק גם בנושאים שלא עלו במפגש כמו בתי מדרש וחינוך על תיכוני.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה